Norsk og Engelsk Språkkrav for Opptak til Norske Universiteter og Høgskoler

Norge er kjent for et utdanningssystem med høy kvalitet og tilbyr et bredt spekter av bachelorprogrammer ved sine universiteter og høgskoler. Disse programmene undervises vanligvis på norsk, og søkere må oppfylle spesifikke krav til både norsk og engelsk for å få opptak. Samordna opptak (NUCAS) administrerer søknadsprosessen og sørger for at studentene er godt forberedt språklig for sine studier. Denne artikkelen gir en detaljert gjennomgang av disse språkkravene og understreker viktigheten av å lære norsk, med en vei for å oppnå dette gjennom NLS Norwegian Language School. Du kan registrere deg for gruppeundervisning i norsk her.

Viktigheten av å Lære Norsk

Norsk, som undervisningsspråk, er mer enn bare et språk; det er nøkkelen til å fullt ut engasjere seg i det norske akademiske livet og kulturen. Beherskelse av norsk gjør det ikke bare enklere å forstå forelesninger og kursmaterialer, men beriker også den generelle studentopplevelsen ved å tillate en dypere integrasjon i det norske samfunnet. For mange internasjonale studenter er læring av norsk et kritisk steg for å få mest mulig ut av sin tid i Norge, både akademisk og sosialt.

Oppfylle Kravet til Norsk Språk

Kravet til norsk språk for bachelorprogrammer kan oppfylles på ulike måter, avhengig av søkerens utdanningsbakgrunn. Nedenfor skisserer vi de ulike veiene for å oppfylle dette viktige kravet:

Alternativ A: For Søkere som Oppfyller Alle Andre Inntakskrav Unntatt Norsk

Hvis du oppfyller alle inntakskravene for bachelorprogrammer bortsett fra norsk, kan du velge mellom følgende alternativer for å oppfylle språkkravet:

 1. Norsk Eksamen fra Videregående Skole:
  • Gjennomføring av skriftlig og muntlig norsk eksamen på tredje års nivå i norsk videregående skole.
 2. Norskprøven A1-B2:
  • Oppnå et resultat på B2 eller C1 i alle fire disipliner (lesing, skriving, lytting og muntlig) av Norskprøven A1-B2, administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 3. Norsk for Utenlandske Studenter, Nivå 3:
  • Fullføring av Norsk for Utenlandske Studenter, Nivå 3 kurs ved universiteter.
 4. 1-årig Norsk Kurs:
  • Fullføring av et 1-årig norsk språkkurs (60 studiepoeng) ved norske universiteter eller høgskoler.
 5. Test i Norsk – Høyere Nivå:
  • Oppnådd en minimumsscore på «bestått» i både skriftlig og muntlig del av Test i norsk – høyere nivå.

Historisk Kontekst: Folkeuniversitetets Test i Norsk – Høyere Nivå

Folkeuniversitetet avviklet Test i norsk – høyere nivå (kjent som Bergenstesten) i oktober 2022. Men hvis du bestod både muntlig og skriftlig del av denne testen før den ble avviklet, oppfyller du fortsatt kravet til norsk språk.

Nye Kombinasjoner av Tester fra 2023

Fra 2023 vil følgende kombinasjoner av testresultater også oppfylle kravet til norsk språk:

 • Bestått skriftlig Test i norsk – høyere nivå kombinert med B2 eller C1 i muntlig kommunikasjon fra Norskprøven administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Bestått muntlig Test i norsk – høyere nivå kombinert med B2 eller C1 i lesing, lytting og skriftlige deler av Norskprøven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Alternativ B: For Søkere som Ikke Oppfyller Generelle Inntakskrav

Hvis du ikke oppfyller de generelle inntakskravene, må du oppfylle kravet til norsk språk gjennom følgende:

 • Fullføring av skriftlig og muntlig norsk eksamen på tredje års nivå i norsk videregående skole.

Lære Norsk: NLS Norwegian Language School

For effektivt å oppfylle kravet til norsk språk og sikre at du er godt forberedt på det akademiske livet i Norge, anbefales det å melde seg på et strukturert språkkurs. NLS Norwegian Language School tilbyr omfattende gruppeundervisning i norsk designet for å gi studentene de nødvendige språkkunnskapene. Disse klassene er tilpasset forskjellige ferdighetsnivåer og gir et støttende miljø for læring. Registrer deg for gruppeundervisning i norsk her.

Oppfylle Kravet til Engelsk Språk

I tillegg til kravet til norsk språk, er det også viktig å demonstrere ferdigheter i engelsk. Dette vurderes vanligvis gjennom standardiserte tester eller tidligere utdanning gjennomført på engelsk. Vanlig aksepterte tester og minimumspoeng inkluderer:

 • TOEFL: Minimum score på 80 (internettbasert) eller 550 (papirbasert).
 • IELTS: Minimum samlet score på 6.0.
 • Cambridge English: First Certificate in English (FCE) eller Certificate in Advanced English (CAE).
 • PTE Academic: Minimum score på 53.

Søkere som har fullført videregående utdanning i et engelsktalende land eller har tatt engelsk som fag i sin videregående skole, kan bli fritatt fra å ta disse testene.

Konklusjon

Å mestre det norske språket er ikke bare et krav, men en viktig komponent for en vellykket og berikende akademisk opplevelse i Norge. Ved å oppfylle kravene til norsk og engelsk språk, kan søkere sikre at de er godt forberedt på sine studier og kan fullt ut integreres i det norske samfunnet. For å starte denne reisen, vurder å melde deg på et kurs ved NLS Norwegian Language School. For mer detaljert informasjon om spesifikke programmer og deres krav, bør søkere konsultere Samordna opptak (NUCAS) eller de respektive institusjonene. Registrer deg for gruppeundervisning i norsk her og ta det første steget mot din akademiske fremtid i Norge.

 

FAQs

Generell Informasjon

Q: Hva er de generelle språkkravene for bachelorprogrammer ved norske universiteter og høgskoler? A: Søkere må oppfylle spesifikke krav til både norsk og engelsk for å få opptak til bachelorprogrammer undervist på norsk.

Q: Hvor kan jeg søke på bachelorprogrammer ved norske universiteter og høgskoler? A: Søknader administreres gjennom Samordna opptak (NUCAS).

Krav til Norsk Språk

Q: Hvorfor er det viktig å lære norsk for å studere i Norge? A: Norsk er undervisningsspråket for de fleste bachelorprogrammer. Beherskelse av norsk gjør det enklere å forstå forelesninger og kursmaterialer, og beriker den generelle studentopplevelsen ved å tillate en dypere integrasjon i det norske samfunnet.

Q: Hvordan kan jeg oppfylle kravet til norsk språk hvis jeg oppfyller alle andre inntakskrav? A: Du kan oppfylle kravet gjennom følgende alternativer:

 1. Norsk eksamen fra videregående skole (skriftlig og muntlig) på tredje års nivå.
 2. Norskprøven A1-B2 med et resultat på B2 eller C1 i alle fire disipliner.
 3. Norsk for Utenlandske Studenter, Nivå 3 ved universiteter.
 4. 1-årig norsk kurs (60 studiepoeng) ved norske universiteter eller høgskoler.
 5. Test i norsk – høyere nivå med minimumsscore på «bestått» i både skriftlig og muntlig del.

Q: Hva hvis jeg bestod Folkeuniversitetets Test i norsk – høyere nivå før den ble avviklet? A: Hvis du bestod både muntlig og skriftlig del av denne testen før den ble avviklet i oktober 2022, oppfyller du fortsatt kravet til norsk språk.

Q: Hvilke nye kombinasjoner av tester fra 2023 kan oppfylle kravet til norsk språk? A: Følgende kombinasjoner er akseptert:

 • Bestått skriftlig Test i norsk – høyere nivå kombinert med B2 eller C1 i muntlig kommunikasjon fra Norskprøven administrert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
 • Bestått muntlig Test i norsk – høyere nivå kombinert med B2 eller C1 i lesing, lytting og skriftlige deler av Norskprøven fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Q: Hva hvis jeg ikke oppfyller de generelle inntakskravene? A: Du må fullføre skriftlig og muntlig norsk eksamen på tredje års nivå i norsk videregående skole.

Lære Norsk

Q: Hvor kan jeg melde meg på norskkurs for å forberede meg på språkkravet? A: NLS Norwegian Language School tilbyr omfattende gruppeundervisning i norsk designet for å gi studentene de nødvendige språkkunnskapene. Du kan registrere deg for gruppeundervisning i norsk her.

Krav til Engelsk Språk

Q: Hva er de vanlige engelske språktestene og deres minimumskrav? A: Aksepterte tester og minimumspoeng inkluderer:

 • TOEFL: Minimum score på 80 (internettbasert) eller 550 (papirbasert).
 • IELTS: Minimum samlet score på 6.0.
 • Cambridge English: First Certificate in English (FCE) eller Certificate in Advanced English (CAE).
 • PTE Academic: Minimum score på 53.

Q: Kan jeg bli fritatt fra å ta en engelsk språktest? A: Ja, hvis du har fullført videregående utdanning i et engelsktalende land eller har tatt engelsk som fag i din videregående skole.

Tilleggsinformasjon

Q: Hvor kan jeg finne mer detaljert informasjon om spesifikke programkrav? A: For mer detaljert informasjon om spesifikke programmer og deres krav, bør søkere konsultere Samordna opptak (NUCAS) eller de respektive institusjonene.

Q: Hvordan kan jeg registrere meg for norskkurs? A: Du kan registrere deg for gruppeundervisning i norsk ved NLS Norwegian Language School her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *