Norsk: Samfunnskunnskap

Kurset Norsk: Samfunnskunnskap er beregnet på voksne innvandrere som nylig har kommet til Norge eller har bodd i Norge i maksimalt fem år. Kurset finnes både på norsk og engelsk.

Hvis du er mellom 18 og 67 år og skal søke om norsk statsborgerskap, må du ha bestått eksamen i samfunnskunnskap på norsk.

Målet med kurset Norsk: Samfunnskunnskap som vi tilbyr, er å gi studentene en grundig innføring i det norske samfunnet, det norske politiske systemet, den norske levemåten og alle norske borgeres rettigheter og plikter.

Kurset Norsk: Samfunnsfag dekker emner som:

  • Norges historie
  • Norges geografi
  • Familie, barn og helse i Norge
  • Utdanning og læring i Norge
  • Norsk arbeidsliv
  • Demokrati og sosial velferd i Norge
  • Dagligliv i Norge