How to Ask for Favors in Norwegian

Asking for favors is a fundamental aspect of social interaction. When learning a new language, knowing how to request help politely and appropriately is crucial. This article will guide you through the process of asking for favors in Norwegian, providing you with extensive vocabulary, phrases, sentences, and dialogues. You’ll gain the confidence to navigate various situations, whether at work, in daily life, or social settings.

Key Vocabulary

To start, let’s cover some essential vocabulary that will help you ask for favors in Norwegian. Understanding these words is the first step to constructing polite requests.

 • Kan – Can
 • Hjelpe – Help
 • Vennligst – Please
 • Kunne du – Could you
 • Vil du – Will you
 • Hjelp – Help (noun)
 • Behov – Need
 • Nødvendig – Necessary
 • Spørre – To ask
 • Trenger – Need (verb)
 • Beklager – Sorry/Excuse me
 • Takk – Thank you
 • Vær så snill – Please (literally, “be so kind”)
 • Tjeneste – Favor
 • Låne – Lend/Borrow
 • Forklare – Explain
 • Hente – Pick up
 • Gi – Give
 • Hente – Fetch
 • Vise – Show
 • Oppgave – Task/Assignment
 • Rapport – Report
 • Presentasjon – Presentation
 • Barna – The children
 • Bussstopp – Bus stop
 • Veien – The way
 • Veibeskrivelse – Directions
 • Butikk – Store
 • Kjøre – Drive
 • Hjem – Home
 • Dag – Day

Phrases and Sentences

Let’s delve into more detailed phrases and sentences you can use to ask for favors in Norwegian. These are organized by different contexts to help you apply them appropriately.

General Requests:

 1. Kan du hjelpe meg? (Can you help me?)
 2. Kunne du vennligst åpne døren for meg? (Could you please open the door for me?)
 3. Vil du være så snill å gi meg saltet? (Will you please pass me the salt?)
 4. Kan du gjøre meg en tjeneste? (Can you do me a favor?)
 5. Jeg trenger litt hjelp med dette. (I need some help with this.)
 6. Vær så snill å hjelpe meg med å finne dette. (Please help me find this.)

At Work:

 1. Kan du hjelpe meg med denne rapporten? (Can you help me with this report?)
 2. Kunne du se over dette dokumentet for meg? (Could you look over this document for me?)
 3. Jeg trenger hjelp med en presentasjon. (I need help with a presentation.)
 4. Kan du vise meg hvordan jeg bruker dette programmet? (Can you show me how to use this program?)
 5. Vil du hjelpe meg med å organisere møtet? (Will you help me organize the meeting?)
 6. Jeg trenger din ekspertise for dette prosjektet. (I need your expertise for this project.)
 7. Kan du gi meg en tilbakemelding på dette arbeidet? (Can you give me feedback on this work?)
 8. Kan du hjelpe meg med å finne de nødvendige ressursene? (Can you help me find the necessary resources?)
 9. Vil du hjelpe meg med å sette opp dette utstyret? (Will you help me set up this equipment?)
 10. Kan du forklare hvordan denne prosessen fungerer? (Can you explain how this process works?)

In Daily Life:

 1. Beklager, men kan du låne meg en penn? (Excuse me, but can you lend me a pen?)
 2. Kan du hente barna fra skolen i dag? (Can you pick up the kids from school today?)
 3. Kunne du være så snill å forklare dette for meg? (Could you please explain this to me?)
 4. Kan du gi meg en hånd med disse posene? (Can you give me a hand with these bags?)
 5. Trenger du hjelp med noe? (Do you need help with anything?)
 6. Kan du vise meg hvordan man lager dette? (Can you show me how to make this?)
 7. Kan du hjelpe meg med å installere denne programvaren? (Can you help me install this software?)
 8. Kunne du hente posten for meg? (Could you fetch the mail for me?)
 9. Kan du gi meg råd om dette problemet? (Can you give me advice on this issue?)
 10. Vil du hjelpe meg med å rengjøre huset? (Will you help me clean the house?)

Social Settings:

 1. Kan du vise meg veien til nærmeste bussstopp? (Can you show me the way to the nearest bus stop?)
 2. Vil du hjelpe meg med å bære disse posene? (Will you help me carry these bags?)
 3. Kan du hjelpe meg med å finne en restaurant? (Can you help me find a restaurant?)
 4. Kunne du være så snill å ta et bilde av oss? (Could you please take a picture of us?)
 5. Kan du gi meg en anbefaling for en god bok? (Can you give me a recommendation for a good book?)
 6. Kan du hjelpe meg med å planlegge festen? (Can you help me plan the party?)
 7. Kunne du være så snill å passe barna i kveld? (Could you please babysit the kids tonight?)
 8. Kan du hjelpe meg med å finne en taxi? (Can you help me find a taxi?)
 9. Vil du hjelpe meg med å sette opp teltet? (Will you help me set up the tent?)
 10. Kan du gi meg tips om ting å gjøre i denne byen? (Can you give me tips on things to do in this city?)

Expressing Gratitude:

 1. Tusen takk for hjelpen! (Thank you so much for the help!)
 2. Jeg setter stor pris på det. (I really appreciate it.)
 3. Det var veldig snilt av deg. (That was very kind of you.)
 4. Takk, jeg hadde ikke klart det uten deg. (Thanks, I couldn’t have done it without you.)
 5. Tusen takk for din tålmodighet. (Thank you very much for your patience.)
 6. Jeg er veldig takknemlig for din hjelp. (I am very grateful for your help.)
 7. Takk for at du tok deg tid til å hjelpe meg. (Thank you for taking the time to help me.)
 8. Din hjelp har vært uvurderlig. (Your help has been invaluable.)
 9. Jeg kan ikke takke deg nok. (I can’t thank you enough.)
 10. Tusen takk for din støtte. (Thank you very much for your support.)

Detailed Dialogues

Below are more detailed dialogues set in different contexts to help you understand how to ask for favors in Norwegian. English translations are provided in brackets.

Dialogue 1: Borrowing a Pen at Work

 • Person A: Beklager, men kan du låne meg en penn? (Excuse me, but can you lend me a pen?)
 • Person B: Selvfølgelig, her er en penn. (Of course, here is a pen.)
 • Person A: Tusen takk! Jeg glemte min hjemme. (Thank you so much! I forgot mine at home.)
 • Person B: Ingen problem, det skjer med alle. (No problem, it happens to everyone.)
 • Person A: Jeg setter stor pris på det. (I really appreciate it.)
 • Person B: Bare hyggelig. (You’re welcome.)

Dialogue 2: Asking for Directions in the City

 • Person A: Unnskyld, kan du hjelpe meg med veien til togstasjonen? (Excuse me, can you help me with the way to the train station?)
 • Person B: Ja, det er enkelt. Gå rett frem og ta til venstre ved lyskrysset. (Yes, it’s easy. Go straight ahead and turn left at the traffic light.)
 • Person A: Takk for hjelpen! (Thank you for the help!)
 • Person B: Ingen årsak. Ha en fin dag! (You’re welcome. Have a nice day!)
 • Person A: Takk, det samme! (Thanks, you too!)
 • Person B: Glad jeg kunne hjelpe. (Glad I could help.)

Dialogue 3: Requesting Help with a Task at School

 • Person A: Hei, kunne du hjelpe meg med denne oppgaven? (Hi, could you help me with this task?)
 • Person B: Ja, det kan jeg. Hva trenger du hjelp med? (Yes, I can. What do you need help with?)
 • Person A: Jeg forstår ikke denne delen av oppgaven. (I don’t understand this part of the task.)
 • Person B: La meg forklare det for deg. Dette avsnittet handler om… (Let me explain it to you. This section is about…)
 • Person A: Nå forstår jeg. Tusen takk! (Now I understand. Thank you very much!)
 • Person B: Bare hyggelig. Si ifra hvis du trenger mer hjelp. (You’re welcome. Let me know if you need more help.)
 • Person A: Det skal jeg gjøre. Takk igjen! (I will. Thanks again!)

Dialogue 4: Asking for Assistance in a Grocery Store

 • Person A: Beklager, kan du hjelpe meg med å finne melken? (Excuse me, can you help me find the milk?)
 • Person B: Selvfølgelig. Melken er i den andre raden til venstre. (Of course. The milk is in the second aisle to the left.)
 • Person A: Tusen takk for hjelpen! (Thank you so much for the help!)
 • Person B: Ingen årsak. Trenger du hjelp med noe annet? (You’re welcome. Do you need help with anything else?)
 • Person A: Nei, det var alt. Takk igjen! (No, that was all. Thanks again!)
 • Person B: Ha en fin dag! (Have a nice day!)
 • Person A: Du også! (You too!)

Dialogue 5: Requesting a Ride Home

 • Person A: Hei, kan du kjøre meg hjem etter jobben? (Hi, can you drive me home after work?)
 • Person B: Ja, det kan jeg. Når trenger du å dra? (Yes, I can. When do you need to leave?)
 • Person A: Rundt klokken fem, hvis det passer for deg. (Around five o’clock, if that works for you.)
 • Person B: Det går bra. Vi sees ved utgangen. (That works fine. See you at the exit.)
 • Person A: Takk skal du ha! (Thank you so much!)
 • Person B: Ingen årsak, glad jeg kan hjelpe. (You’re welcome, glad I can help.)
 • Person A: Det betyr mye for meg. (It means a lot to me.)
 • Person B: Det er ingenting. Sees senere. (It’s nothing. See you later.)

Word List

Here is an extended word list for asking favors in Norwegian, along with their English translations for better understanding:

Norwegian English
Kan Can
Hjelpe Help
Vennligst Please
Kunne du Could you
Vil du Will you
Hjelp Help (noun)
Behov Need
Nødvendig Necessary
Spørre To ask
Trenger Need (verb)
Beklager Sorry/Excuse me
Takk Thank you
Vær så snill Please (be so kind)
Tjeneste Favor
Låne Lend/Borrow
Forklare Explain
Hente Pick up
Gi Give
Vise Show
Oppgave Task/Assignment
Rapport Report
Presentasjon Presentation
Barna The children
Bussstopp Bus stop
Veien The way
Veibeskrivelse Directions
Butikk Store
Kjøre Drive
Hjem Home
Dag Day

Conclusion

Learning how to ask for favors in Norwegian not only helps you get the assistance you need but also demonstrates respect and politeness to those around you. By using the vocabulary, phrases, sentences, and dialogues provided in this article, you can confidently ask for help in various situations, whether at work, in daily life, or in social settings. Practice these expressions regularly to become more comfortable with them, and remember that Norwegians appreciate politeness and clear communication.

If you want to learn Norwegian, you can register for classes here. We look forward to hearing from you and helping you become fluent in Norwegian.

Refer a friend and get $150. Join the program here

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *