Photo norwegian phrases family

Effektive metoder for å lære norsk for barn

Å lære norsk som barn kan være en utfordring, men det trenger ikke å være kjedelig eller vanskelig. Det finnes mange effektive metoder som kan gjøre norskopplæringen til en positiv og morsom opplevelse for barna. Enten det er gjennom lekbaserte aktiviteter, engasjerende oppgaver eller praktisk bruk av språket i hverdagen, finnes det mange måter å hjelpe barna med å utvikle sine norskferdigheter.

Kanskje har du lurt på hvordan du kan hjelpe barna dine med å lære norsk på en morsom og effektiv måte? Eller kanskje du har hørt at det er best å vente til barna blir eldre for å begynne med norskopplæring? I denne artikkelen skal vi utforske effektive metoder for å lære norsk for barn og avklare noen vanlige misoppfatninger om språkopplæringen.

Viktige poeng å ta med seg

 • Norskopplæring for barn kan være morsom og engasjerende gjennom lek og aktiviteter.
 • Praktisk bruk av norsk i hverdagen styrker språkutviklingen.
 • Digitale verktøy kan være nyttige i norskopplæring for barn.
 • Roller og drama kan være effektive metoder for å styrke kommunikasjonsevner på norsk.
 • Sanger og rim er flotte verktøy for å utvikle ordforråd og uttale.

Hvorfor er det viktig å lære norsk som barn?

Før vi går videre til metodene for å lære norsk for barn, er det viktig å forstå hvorfor det er viktig å starte språkopplæringen tidlig. Å lære norsk som barn kan gi mange fordeler og åpne dører for barnets fremtid.

Å lære norsk som barn kan være en verdsatt ferdighet som kan følge dem gjennom hele livet. Det gir dem muligheten til å kommunisere med nordmenn, få tilgang til norsk kultur og muligheten til å utvide sin horisont. Det kan også være en fordel når det gjelder utdanning og arbeid, da norsk ofte er et krav for å få tilgang til høyere utdanning eller jobbmuligheter i Norge.

En tidlig start på norskopplæring gir barnet et solid fundament i språket, da de er i en optimal alder for å absorbere og lære. Det er også enklere for barn å lære språk på en naturlig og intuitiv måte, da hjernen deres er i en kritisk fase for språkutvikling. Ved å lære norsk som barn får de muligheten til å utvikle en autentisk uttale, riktig grammatikk og et bredt ordforråd.

Norskopplæring som barn kan også bidra til å styrke barnets kognitive ferdigheter, som oppmerksomhet, hukommelse, problemløsningsevner og kreativ tenkning. Det kan også stimulere deres sosiale og emosjonelle utvikling, da de møter og samhandler med jevnaldrende som også lærer norsk.

Alt i alt er det viktig å legge en solid språklig grunnlag når det gjelder norskopplæring for barn. Ved å lære norsk som barn, kan de bygge en sterk basis for språkferdighetene sine og ha en fordel som vil følge dem resten av livet.

Lekbasert norskopplæring for barn

En av de mest effektive måtene for barn å lære norsk på er gjennom lekbaserte aktiviteter. Barn lærer best når de er engasjert og har det gøy, og lekbasert norskopplæring er en flott måte å skape en positiv læringsopplevelse for dem.

Det finnes en rekke ulike lekbaserte aktiviteter og spill som kan hjelpe barna med å utvikle sine norskferdigheter. Her er noen eksempler:

 • Gjemmeleken: Dette er en morsom aktivitet som kan hjelpe barna med å lære nye ord og uttrykk. Du kan for eksempel skjule gjenstander rundt i huset og be barna finne dem ved å gi instruksjoner på norsk.
 • Rolleleker: La barna ta på seg ulike roller og bruke norsk når de leker. For eksempel kan de late som de er på et torg og handle forskjellige varer ved å bruke norske ord og uttrykk.
 • Sang og dans: Musikalske aktiviteter er flotte for språkopplæring, og barn elsker å synge og danse. Finn norske barnesanger og lær barna tekstene og bevegelsene.
 • Puslespill og brettspill: Bruk puslespill med bilder av norske objekter eller dyr for å hjelpe barna med å lære navnene på disse på norsk. Brettspill kan også være en morsom måte å øve på forskjellige språkferdigheter.

Gjennom disse lekbaserte aktivitetene får barna ikke bare muligheten til å utvikle sitt norske vokabular, men de blir også mer komfortable med å bruke språket i ulike situasjoner. Det er viktig å tilrettelegge for en trygg og støttende læringsmiljø der barna oppmuntres til å prøve og feile uten bekymring for å gjøre feil.

NLS Norwegian Language School (NLS) tilbyr også lekbasert norskopplæring for barn. Vi fokuserer på å skape en morsom og engasjerende læringsopplevelse der barna kan utforske og utvikle sine norskferdigheter. Våre erfarne pedagoger bruker en rekke lekbaserte metoder og aktiviteter for å sikre at barna lærer norsk på en effektiv og givende måte.

Aktivitet Beskrivelse
Gjemmeleken Skjul gjenstander rundt i huset og be barna finne dem ved å bruke instruksjoner på norsk.
Rolleleker La barna ta på seg ulike roller og bruke norsk når de leker. Dette hjelper dem med å praktisere språket i en morsom og naturlig setting.
Sang og dans Lær barna norske barnesanger og bevegelser. Dette hjelper dem med å utvikle sitt ordforråd og arbeide med uttalen.
Puslespill og brettspill Bruk puslespill med norske bilder eller spill som krever språkferdigheter for å stimulere barnas språkutvikling.

Disse lekbaserte aktivitetene kan legges til i den daglige rutinen for å gi barna regelmessig eksponering for norsk og hjelpe dem med å bli mer fortrolige med språket. Det er viktig å huske at alle barn er unike, så det kan være nødvendig å prøve forskjellige aktiviteter for å finne ut hva som fungerer best for hver enkelt.

Engasjerende norskoppgaver for barn

I norskopplæringen for barn er det viktig å tilby engasjerende oppgaver som styrker deres språkferdigheter og opprettholder deres interesse for læring. Ved å bruke enkle norskoppgaver kan barna praktisere og utvikle sine språkferdigheter på en morsom og interaktiv måte. Her er noen eksempler på engasjerende norskoppgaver for barn:

 1. Lek med ord: La barna leke med norske ord ved å bygge enkle setninger eller lage rim og vers på norsk.
 2. Bilder og beskrivelser: Gi barna bilder og la dem beskrive det de ser på norsk. Dette hjelper dem med å utvide sitt ordforråd og øve på å sette ordene sammen til meningsfulle setninger.
 3. Gjetteleker: Spill gjetteleker hvor barna må gjette ordet basert på ledetråder eller beskrivelser på norsk.
 4. Rolleleker: La barna utøve ulike roller og bruke norsk til å kommunisere og samhandle med hverandre. Dette gir dem mulighet til å praktisere språket på en naturlig måte.

Disse oppgavene kan tilpasses barnas alder og språknivå. Det er viktig å tilrettelegge oppgavene slik at de er utfordrende nok til å stimulere læring, samtidig som de er tilpasset barnas forutsetninger for å opprettholde motivasjonen.

«Engasjerende norskoppgaver er en flott måte å gjøre språkopplæring morsom og interessant for barn. Ved å kombinere lek og læring kan barna utvikle sine språkferdigheter på en naturlig måte.»

– NLS Norwegian Language School

Tabell: Sammenligning av ulike norskoppgaver for barn

Oppgavetype Fordeler
Lek med ord
 • Styrker ordforråd
 • Utvider setningsbyggingsevner
 • Fremmer kreativitet
Bilder og beskrivelser
 • Utvider ordforråd
 • Øver på setningsstrukturer
 • Forbedrer kommunikasjonsevner
Gjetteleker
Rolleleker
 • Praktisk bruk av språket
 • Forbedrer muntlige ferdigheter
 • Stimulerer til samhandling

Bruk av digitale verktøy i norskopplæring for barn

Digitale verktøy og applikasjoner kan være svært nyttige i norskopplæringen for barn. Med interaktive og engasjerende ressurser kan barna utvikle sine norskferdigheter på en morsom og effektiv måte. Her er noen av de beste verktøyene som er tilgjengelige:

 1. Duolingo Kids: Denne appen tilbyr en lekebasert tilnærming til språkopplæring for barn. Med fargerike animasjoner, spill og belønninger kan barna lære nye ord og uttrykk på en engasjerende måte.
 2. Puslespill-appen: En puslespill-app kan være en flott måte å kombinere moro og læring. Barna kan sette sammen ord, bokstaver og bilder for å øve på sin forståelse av norsk.
 3. Norsk språkundervisningsspill: Det finnes en rekke ulike spill tilgjengelig som er spesiallaget for å hjelpe barn med å lære norsk. Disse spillene kan være både underholdende og pedagogiske.

Disse digitale verktøyene gir barna en interaktiv opplevelse som kan øke deres motivasjon for å lære norsk. Ved å kombinere lek og læring kan barna utvikle sine språkferdigheter på en naturlig og progressiv måte.

Bruk av digitale verktøy kan gjøre norskopplæringen for barn mer engasjerende og gøy. Ved å tilpasse språkopplæringen til barnets interesser, kan digitale verktøy bidra til å skape et positivt læringsmiljø og øke barnas motivasjon.

Digitalt verktøyssammenligning

Navn på verktøy Funksjoner Pris Tilgjengelighet
Duolingo Kids Interaktive lekbaserte aktiviteter, animasjoner, belønningssystem Gratis Tilgjengelig på iOS og Android
Puslespill-appen Puslespill med norske ord og bilder, lydopptak av ord Gratis med mulighet for kjøp av utvidelser Tilgjengelig på iOS og Android
Norsk språkundervisningsspill Spillsamling med ulike norskrelaterte oppgaver og øvelser Varierer Tilgjengelig på nett og som app

Roller og drama i norskopplæring for barn

Å bruke roller og drama i norskopplæringen for barn kan være en morsom og engasjerende måte å praktisere språket på. Ved å delta i rollespill og dramaaktiviteter får barna muligheten til å uttrykke seg på norsk og styrke sine kommunikasjonsevner.

En effektiv tilnærming er å la barna leke ulike roller og improvisere scenarier på norsk. Dette lar dem bruke språket i en kontekst som ligner den virkelige verden og gir dem muligheten til å praktisere ordforråd og uttale. Samtidig blir læringen morsom og interaktiv, noe som kan øke motivasjonen og engasjementet.

Her er noen eksempler på hvordan man kan innlemme roller og drama i norskopplæringen for barn:

 • La barna lage sine egne rollespill og skuespill, der de kan påkalle ulike situasjoner som å handle i butikken, bestille mat på restauranten eller spille ut en historie.
 • Organiser dramaaktiviteter der barna får muligheten til å improvisere dialoger og situasjoner på norsk. Dette kan inkludere å spille ut en tur til legekontoret, delta i en nyhetssending eller være del av et teaterstykke.
 • Inviter barna til å kle seg ut som favorittkarakterene sine og etterligne dem mens de bruker norsk

Hvorfor er roller og drama effektivt for å lære norsk?

Å bruke roller og drama i norskopplæringen for barn gir flere fordeler. Det gir barna muligheten til å:

 • Praktisere og styrke sine talende og lyttende ferdigheter på norsk.
 • Bli komfortable med å bruke språket i sosiale situasjoner og forstå konteksten der norsk brukes.
 • Utvikle sin kreative tenking og evne til å improvisere.
 • Bygge selvtillit og øke motivasjonen for språklæring.

Å benytte seg av roller og drama i norskopplæringen er en effektiv måte å gjøre læringen morsom, engasjerende og praktisk. Det gir barna sjansen til å utforske språket og utvikle seg i en trygg og støttende omgivelse.

Roller og drama i norskopplæring for barn Fordeler
Mulighet til å leke ulike roller og improvisere på norsk Praktisere språket i en virkelighetsnær kontekst
Økt motivasjon og engasjement for språklæring Bygge selvtillit og utvikle kreative tenkeferdigheter

Norskopplæring gjennom sanger og rim for barn

Musikk og rim er fantastiske verktøy for å lære norsk for barn. De stimulerer barnas språkutvikling på en morsom og engasjerende måte. Gjennom sang og rim kan barna utvikle sitt ordforråd, forbedre uttalen og øve på grammatikken.

Det finnes mange populære norske sanger og rim som er spesielt laget for barn som lærer norsk. Disse sangene og rimmene har fengende melodier og tekst som barna kan synge med på og huske lettere. Ved å synge og resitere rim kan barna øve på uttalen av ulike ord og uttrykk, samtidig som de har det gøy.

Her er noen eksempler på populære sanger og rim som kan hjelpe barna med å lære norsk:

Sang/Rim Beskrivelse
Små groviser Morsomme rim og tøysete vers som barna kan lære seg og bruke i hverdagen.
Kjerringa med staven En kjent norsk sang som handler om en kjerringspøkelse som lager ramp i nabolaget.
Tommel opp, tommel ned En lek hvor barna kan lære seg forskjellige ord og uttrykk ved å gi tommel opp eller tommel ned.

Disse sangene og rimmene kan brukes som en del av norskundervisningen både i klasserommet og hjemme. Det er en fin måte å gjøre språkopplæringen mer underholdende og minneverdig for barna.

Bruken av musikk og rim i norskopplæringen

Forskning viser at musikk og rytmiske elementer kan forbedre barnas språklæring. Når barn synger, øver de på uttale, intonasjon og vokabular. Rim og repetisjon hjelper barna med å huske ordene bedre og bygger opp deres språkforståelse.

Gjennom sang og rim kan barna også lære om kulturen og tradisjonene i norsk språkområde. Dette bidrar til en dypere forståelse av språket og en økt kulturell bevissthet.

 1. Syng ordsanger og folkeviser med barna og oppfordre dem til å synge med.
 2. Resiter rim sammen med barna og diskuter betydningen av ordene og uttrykkene.
 3. Lag deres egne sanger og rim på norsk. Dette oppmuntrer kreativ tenkning og språklig utforskning.

Å integrere sanger og rim i norskopplæringen for barn kan være en effektiv og morsom måte å lære språket på. Det skaper en positiv og engasjerende læringsopplevelse som vil bidra til barnas fremgang i norsk.

Praktisk bruk av norsk i hverdagen for barn

En viktig del av norskopplæring for barn er å integrere språket i deres daglige rutiner og aktiviteter. Ved å oppmuntre barn til å praktisere norsk i forskjellige situasjoner, kan de utvikle sine ferdigheter og føle seg mer komfortable med språket. Her er noen praktiske måter å bruke norsk i hverdagen:

 1. Morgenrutiner: Snakk norsk under frokosten og oppfordre barnet til å beskrive hva de ser, eller hva de skal gjøre i løpet av dagen. Bruk enkle setninger og ord som er relevante for morgenrutinen deres.
 2. Innkjøp: Ta med barnet på matbutikken og be dem hjelpe deg med å finne ulike matvarer på norsk. Les etikettene sammen og snakk om farger, størrelser og smaker.
 3. Leke og eksperimentere: Identifiser leker og gjenstander på norsk mens dere leker. Spør barnet hva de har lyst til å lage eller bygge, og bruk norske ord og uttrykk for å veilede dem gjennom prosessen.
 4. Middagstid: Lag enkle oppskrifter sammen og følg oppskriftene på norsk. Diskuter ingrediensene og snakke om smaken av maten dere lager.
 5. Historiefortelling: Fortell eller les bøker på norsk for barnet ditt før sengetid. Pause underveis og spør barnet om de forstår historien eller om de har spørsmål om ordene som blir brukt.

Det er viktig å gjøre bruk av norsk i hverdagen til en naturlig og positiv opplevelse for barna. Ved å legge til rette for praktisk bruk av språket, kan de utvikle sine ferdigheter og selvtillit i norsk. Husk å alltid oppmuntre og rose barnet for deres innsats under denne prosessen.

Samarbeid med NLS Norwegian Language School

NLS Norwegian Language School har et langvarig omdømme som en av de fremste leverandørene av norskopplæring for barn. Med sin ekspertise og dedikasjon til språkopplæring, har de hjulpet utallige barn med å lykkes i å lære norsk.

NLS Norwegian Language School tilbyr en omfattende tilnærming til norskopplæring for barn, som kombinerer lekbaserte aktiviteter, strukturerte oppgaver og engasjerende undervisningsmetoder. Deres erfarne pedagoger legger vekt på barnas individuelle behov og læringsstiler, og skaper et trygt og stimulerende miljø der barna kan utforske og utvikle sine språkkunnskaper.

Med NLS Norwegian Language School sin tilnærming blir norskopplæring for barn en positiv og givende opplevelse. Barna oppfordres til å delta aktivt i undervisningen gjennom interaktive øvelser, spill og muntlige samtaler. Dette bidrar til å styrke deres lytte-, snakke-, lese- og skriveferdigheter på norsk.

Ved å velge NLS Norwegian Language School som samarbeidspartner i norskopplæringen for barna, får foreldre og omsorgspersoner tilgang til et ressurssterkt miljø med faglig kompetanse og støtte. Skolen tilbyr også veiledning og ressurser for å hjelpe foreldre og omsorgspersoner med å støtte barnas læring hjemme.

Referanser:

«NLS Norwegian Language School har virkelig gjort en forskjell for vårt barn. De skaper et positivt læringsmiljø der barna trives og blomstrer.» Forelder til en elev ved NLS.

Tilbud fra NLS Norwegian Language School: Detaljer:
Norskopplæring for barn Et bredt spekter av kurs som passer for barn i ulike aldre og nivåer.
Erfarne pedagoger Lærere med lang erfaring og ekspertise innen norskopplæring for barn.
Lekbasert tilnærming Aktivitetsbasert undervisning som gjør læring morsom og engasjerende for barna.
Individuell oppfølging Tilpasning av undervisningen til barnas behov og læringsstiler.
Støtte for foreldre Veiledning og ressurser for å støtte barnas læring hjemme.

Tips for foreldre og omsorgspersoner

Som foreldre eller omsorgspersoner spiller dere en avgjørende rolle i barnas norskopplæring. Å støtte og motivere barna gjennom hele språkopplæringsprosessen er viktig for deres fremgang og suksess. Her er noen nyttige tips og råd for å hjelpe dere med å støtte barnas norskopplæring:

 1. Vær en språkmodell: Snakk norsk med barna så ofte som mulig, det være seg i daglige samtaler, under lek eller mens dere leser sammen. Ved å være en språkmodell, hjelper dere barna med å utvikle sine språkferdigheter og blir vant til å høre og bruke det norske språket.
 2. Bruk norske bøker og ressurser: Les norsk litteratur for barna, og ha tilgang til norske bøker og ressurser hjemme. Dette vil hjelpe dem med å utvide ordforrådet, forstå grammatikken og bli kjent med den norske kulturen.
 3. Delta i aktiviteter sammen: Gjør norskopplæringen til en morsom og interaktiv opplevelse ved å delta i aktiviteter sammen med barna. Dette kan inkludere å spille språkspill, se på norske filmer eller delta i norsktalende arrangementer i nærmiljøet.
 4. Ros og oppmuntring: Gi barna positiv forsterkning ved å ros og oppmuntring når de bruker norsk eller når de viser fremgang. Dette vil motivere dem til å fortsette å lære og styrke deres selvtillit i å bruke språket.
 5. Samarbeid med NLS Norwegian Language School: Samarbeid med en anerkjent institusjon som NLS Norwegian Language School, som spesialiserer seg på norskopplæring for barn. De tilbyr profesjonell veiledning og undervisning som kan styrke barnas norskkunnskaper og gi dem et solid fundament for videre læring.

Språkopplæring er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å ha realistiske forventninger til barnas fremgang. Gi dem tid og rom til å utvikle seg, og vær tålmodig og støttende gjennom hele reisen.

Ved å implementere disse tipsene i deres daglige rutiner og kommunikasjon, kan dere bidra til å skape et miljø hvor barna får en positiv opplevelse av norskopplæringen og oppnår gode språkferdigheter.

Konklusjon

Etter å ha utforsket ulike effektive metoder for å lære norsk for barn gjennom lekbaserte aktiviteter, engasjerende oppgaver og andre morsomme tilnærminger, er det viktig å huske at hvert eneste barn er unikt. Det finnes ikke én metode som passer for alle, og det kan være en kombinasjon av disse metodene som fungerer best for det enkelte barnet.

Med riktig tilnærming og støtte kan barna utvikle solide norskferdigheter og samtidig ha glede av språkopplæringen. Det kan være en god idé å samarbeide med en anerkjent institusjon som NLS Norwegian Language School for å få ekstra hjelp og veiledning i norskopplæringen for barn. Deres eksperter kan tilby skreddersydde undervisningsmetoder som tar hensyn til barnas individuelle behov og interesser.

Samlet sett er det viktig å gjøre norskopplæringen til en positiv opplevelse for barna. Ved å bruke lekbaserte aktiviteter, engasjerende oppgaver og andre morsomme tilnærminger kan barna oppdage gleden ved å lære norsk samtidig som de styrker sine språkferdigheter. Med nok tålmodighet, oppmuntring og støtte kan barna oppnå suksess i norskopplæringen og åpne døren til en verden av muligheter.

FAQ

Hva er noen effektive metoder for å lære norsk for barn?

Noen effektive metoder for å lære norsk for barn inkluderer lekbaserte aktiviteter, engasjerende oppgaver, bruk av digitale verktøy, rollespill og drama, bruk av sanger og rim, og praktisk bruk av norsk i hverdagen. Disse metodene kan gjøre norskopplæringen til en positiv og morsom opplevelse for barna.

Hvorfor er det viktig å lære norsk som barn?

Det er viktig å lære norsk som barn fordi det åpner dører for barnets fremtid. Å mestre norsk som et andrespråk tidlig kan gi barnet bedre språkferdigheter og muligheter til å kommunisere på norsk i både skole- og arbeidssammenheng. Det kan også være en integrerende faktor i det norske samfunnet.

Hvordan kan lekbasert norskopplæring hjelpe barna?

Lekbasert norskopplæring er en effektiv metode fordi det gjør læringen morsom og engasjerende for barna. Gjennom lek kan barna praktisere språket og utvikle ordforrådet sitt. Aktiviteter som spill, rollespill, sang og dans kan bidra til å styrke barnas språkferdigheter på en naturlig og intuitiv måte.

Hvilke typer engasjerende norskoppgaver kan barna gjøre?

Det finnes mange engasjerende norskoppgaver for barn. Noen eksempler inkluderer puslespill med ord, fargelegging av bilder og skrive korte historier på norsk. Disse oppgavene kan hjelpe barna med å øve på sin skrive- og leseferdigheter samtidig som de utvikler forståelsen for det norske språket.

Hvordan kan digitale verktøy hjelpe i norskopplæringen for barn?

Digitale verktøy kan være nyttige i norskopplæringen for barn ved å tilby interaktive spill og øvelser som er tilpasset barnas nivå og alder. Disse verktøyene kan gjøre læringen mer engasjerende og underholdende, samtidig som de gir barna mulighet til å repetere og praktisere det de har lært på en interaktiv måte.

Hvordan kan roller og drama bidra til norskopplæringen for barn?

Roller og drama er en flott måte å praktisere norsk på og styrke barnas kommunikasjonsevner. Gjennom rollespill kan barna øve på å bruke og forstå norsk i reelle situasjoner. Det gir dem muligheten til å praktisere språket på en morsom og engasjerende måte og bygge selvtillit i å bruke norsk i ulike sosiale sammenhenger.

Hvordan kan sanger og rim hjelpe barna med å lære norsk?

Sanger og rim er flotte verktøy for å lære norsk for barn. Ved å synge sanger og repetere rim og regler, kan barna utvikle sitt ordforråd og arbeide med uttalen av ordene. Det kan også gjøre læringen mer underholdende og hjelpe barna med å huske de nye språkelementene bedre.

Hvordan kan barna praktisere norsk i hverdagen?

Det er viktig å integrere norsk i barnas hverdag for å styrke deres språkferdigheter. Foreldre og omsorgspersoner kan oppmuntre barna til å snakke norsk hjemme, lese norsk litteratur, se på norske filmer og tv-programmer, og delta i aktiviteter som krever bruk av norsk språk. Dette vil hjelpe barna med å føle seg komfortable med språket og øke deres eksponering for det norske språket.

Hva kan NLS Norwegian Language School tilby innen norskopplæring for barn?

NLS Norwegian Language School er en anerkjent institusjon som tilbyr norskopplæring for barn. De har erfarne og kvalifiserte lærere som bruker innovative metoder for å lære barna norsk på en engasjerende og effektiv måte. NLS tilbyr også kurs som er tilpasset barnas alder og nivå.

Hva er noen tips for foreldre og omsorgspersoner som ønsker å støtte barnas norskopplæring?

Noen tips for foreldre og omsorgspersoner inkluderer å oppmuntre barna til å lese norsk litteratur, snakke norsk hjemme, være tålmodige og positive i språktreningen, og å delta i norskrelaterte aktiviteter og arrangementer. Det er også viktig å være en aktiv deltaker i barnas språkopplæring og skape en støttende og positiv læringsmiljø.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *