Grunnleggende Kinesisk: Å Stille Spørsmål

Kinesisk språk og kultur er rike og mangfoldige, og å kunne stille spørsmål på kinesisk er en viktig ferdighet for å kunne kommunisere effektivt med kinesiske mennesker. Kinesisk er et tonespråk, noe som betyr at tonen i ordet kan endre betydningen. Dette gjør det ekstra viktig å lære riktig uttale og tone når man stiller spørsmål på kinesisk.

Å kunne stille spørsmål på kinesisk er også viktig for å vise interesse og engasjement i samtaler. I kinesisk kultur er det vanlig å vise respekt ved å stille spørsmål for å vise at man er interessert i den andre personen eller emnet som diskuteres. Derfor er det viktig å lære hvordan man stiller spørsmål på en høflig og hensynsfull måte.

Grunnleggende Spørreord

 1. 什么 (shénme) – Hva
  • 你在做什么? (Nǐ zài zuò shénme?) – Hva gjør du?
 2. 谁 (shéi/shuí) – Hvem
  • 他是谁? (Tā shì shéi?) – Hvem er han?
 3. 哪里 (nǎlǐ) – Hvor
  • 你去哪里? (Nǐ qù nǎlǐ?) – Hvor skal du?
 4. 什么时候 (shénme shíhou) – Når
  • 你什么时候回来? (Nǐ shénme shíhou huílái?) – Når kommer du tilbake?
 5. 为什么 (wèishénme) – Hvorfor
  • 你为什么学习汉语? (Nǐ wèishénme xuéxí Hànyǔ?) – Hvorfor lærer du kinesisk?
 6. 怎么 (zěnme) – Hvordan
  • 你怎么去学校? (Nǐ zěnme qù xuéxiào?) – Hvordan drar du til skolen?
 7. 多少 (duōshǎo) – Hvor mye/mange
  • 这个多少钱? (Zhège duōshǎo qián?) – Hvor mye koster dette?

Setningsstruktur

Generelt er spørresetninger på kinesisk strukturert på samme måte som utsagnssetninger, men med spørreordet plassert på riktig sted. Her er noen eksempler:

 1. Utsagnssetning: 你喜欢吃苹果。 (Nǐ xǐhuān chī píngguǒ.) – Du liker å spise epler.
  • Spørsmål: 你喜欢吃什么? (Nǐ xǐhuān chī shénme?) – Hva liker du å spise?
 2. Utsagnssetning: 他是老师。 (Tā shì lǎoshī.) – Han er lærer.
  • Spørsmål: 他是谁? (Tā shì shéi?) – Hvem er han?

Ja/Nei-Spørsmål

For ja/nei-spørsmål kan du bruke «吗 (ma)» på slutten av setningen:

 • 你是学生吗? (Nǐ shì xuéshēng ma?) – Er du student?
 • 他喜欢看书吗? (Tā xǐhuān kàn shū ma?) – Liker han å lese bøker?

Tips for Øving

 1. Øv på høyt: Si spørreordene og spørsmålene høyt for å bli vant til uttalen.
 2. Bruk dem i samtaler: Prøv å bruke disse spørreordene og strukturene i samtaler med kinesisktalende.
 3. Skriv ned: Skriv ned egne spørsmål for å øve på grammatikk og ordforråd.

Å stille spørsmål er en viktig del av å lære et nytt språk, og med disse grunnleggende spørreordene og strukturene kan du begynne å øve på kinesisk.

Dialog med spørsmål

Her er en enkel dialog på kinesisk som inkluderer forskjellige typer spørsmål:

Person A: 你好!你叫什么名字?
(Nǐ hǎo! Nǐ jiào shénme míngzì?)
Hei! Hva heter du?

Person B: 你好!我叫李华。你呢?
(Nǐ hǎo! Wǒ jiào Lǐ Huá. Nǐ ne?)
Hei! Jeg heter Li Hua. Hva med deg?

Person A: 我叫王明。你是哪里人?
(Wǒ jiào Wáng Míng. Nǐ shì nǎlǐ rén?)
Jeg heter Wang Ming. Hvor kommer du fra?

Person B: 我是北京人。你呢?
(Wǒ shì Běijīng rén. Nǐ ne?)
Jeg er fra Beijing. Hva med deg?

Person A: 我是上海人。你喜欢做什么?
(Wǒ shì Shànghǎi rén. Nǐ xǐhuān zuò shénme?)
Jeg er fra Shanghai. Hva liker du å gjøre?

Person B: 我喜欢看书和旅行。你呢?
(Wǒ xǐhuān kàn shū hé lǚxíng. Nǐ ne?)
Jeg liker å lese bøker og reise. Hva med deg?

Person A: 我也喜欢旅行。你去过哪些地方?
(Wǒ yě xǐhuān lǚxíng. Nǐ qùguò nǎxiē dìfāng?)
Jeg liker også å reise. Hvilke steder har du vært?

Person B: 我去过美国、日本和法国。你呢?
(Wǒ qùguò Měiguó, Rìběn hé Fǎguó. Nǐ ne?)
Jeg har vært i USA, Japan og Frankrike. Hva med deg?

Person A: 我去过英国和德国。你为什么喜欢旅行?
(Wǒ qùguò Yīngguó hé Déguó. Nǐ wèishénme xǐhuān lǚxíng?)
Jeg har vært i Storbritannia og Tyskland. Hvorfor liker du å reise?

Person B: 我喜欢体验不同的文化。你呢?
(Wǒ xǐhuān tǐyàn bùtóng de wénhuà. Nǐ ne?)
Jeg liker å oppleve forskjellige kulturer. Hva med deg?

Person A: 我也一样。我们可以一起旅行吗?
(Wǒ yě yīyàng. Wǒmen kěyǐ yīqǐ lǚxíng ma?)
Det samme her. Kan vi reise sammen?

Person B: 当然可以!你想去哪里?
(Dāngrán kěyǐ! Nǐ xiǎng qù nǎlǐ?)
Selvfølgelig! Hvor vil du dra?

Person A: 我想去意大利。
(Wǒ xiǎng qù Yìdàlì.)
Jeg vil dra til Italia.

Person B: 好主意!我们一起去吧。
(Hǎo zhǔyì! Wǒmen yīqǐ qù ba.)
God idé! La oss dra sammen.

Denne dialogen inkluderer introduksjoner, spørsmål om opprinnelse, interesser og planer, som er vanlige temaer i en samtale. Det gir deg også muligheten til å øve på flere spørreord og svar.

Grunnleggende spørsmål på kinesisk: Hvordan spørre om navn, alder og nasjonalitet

Når man lærer å stille spørsmål på kinesisk, er det viktig å lære de grunnleggende spørsmålene først. Dette inkluderer spørsmål om navn, alder og nasjonalitet.

For å spørre om navn på kinesisk, kan man si «你叫什么名字?» (Nǐ jiào shénme míngzi?), som betyr «Hva heter du?». For å spørre om alder, kan man si «你多大了?» (Nǐ duō dà le?), som betyr «Hvor gammel er du?». Og for å spørre om nasjonalitet, kan man si «你是哪国人?» (Nǐ shì nǎ guó rén?), som betyr «Hvilket land er du fra?».

Vanlige svar og uttrykk inkluderer «我叫…» (Wǒ jiào…), som betyr «Jeg heter…», «我…岁» (Wǒ… suì), som betyr «Jeg er … år gammel», og «我是…人» (Wǒ shì… rén), som betyr «Jeg er fra…».

Spørsmål om tid på kinesisk: Hvordan spørre om klokkeslett og datoer

Spørsmål om tid er også viktige når man lærer å stille spørsmål på kinesisk. For å spørre om klokkeslett, kan man si «现在几点?» (Xiànzài jǐ diǎn?), som betyr «Hva er klokka nå?». For å spørre om datoer, kan man si «今天几号?» (Jīntiān jǐ hào?), som betyr «Hvilken dato er det i dag?».

Vanlige svar og uttrykk inkluderer «现在是…» (Xiànzài shì…), som betyr «Det er nå…», og «今天是…年…月…日» (Jīntiān shì… nián… yuè… rì), som betyr «I dag er det…».

Spørsmål om steder på kinesisk: Hvordan spørre om veibeskrivelse og steder

Når man trenger veibeskrivelse eller ønsker å spørre om steder på kinesisk, kan man bruke ulike spørsmål. For å spørre om veibeskrivelse, kan man si «请问,去…怎么走?» (Qǐngwèn, qù… zěnme zǒu?), som betyr «Unnskyld, hvordan kommer jeg til…?». For å spørre om hvor noe er, kan man si «请问,…在哪里?» (Qǐngwèn, … zài nǎlǐ?), som betyr «Unnskyld, hvor er…?».

Vanlige svar og uttrykk inkluderer «往前走» (Wǎng qián zǒu), som betyr «Gå rett frem», «左转» (Zuǒ zhuǎn), som betyr «Sving til venstre», og «右转» (Yòu zhuǎn), som betyr «Sving til høyre».

Spørsmål om mat og drikke på kinesisk: Hvordan spørre om menyen og bestille mat

Når man er i Kina eller snakker med kinesiske mennesker, er det nyttig å kunne stille spørsmål om mat og drikke. For å spørre om menyen, kan man si «请问,有菜单吗?» (Qǐngwèn, yǒu càidān ma?), som betyr «Unnskyld, har dere en meny?». For å bestille mat, kan man si «我想要…» (Wǒ xiǎng yào…), som betyr «Jeg vil gjerne ha…».

Vanlige svar og uttrykk inkluderer «这个» (Zhège), som betyr «Denne», «那个» (Nàgè), som betyr «Den der», og «请给我…» (Qǐng gěi wǒ…), som betyr «Kan jeg få…».

Spørsmål om helse på kinesisk: Hvordan spørre om symptomer og helseproblemer

Når man trenger å spørre om helseproblemer eller symptomer på kinesisk, kan man bruke ulike spørsmål. For å spørre om symptomer, kan man si «你感觉怎么样?» (Nǐ gǎnjué zěnmeyàng?), som betyr «Hvordan føler du deg?». For å spørre om helseproblemer, kan man si «你有什么问题?» (Nǐ yǒu shénme wèntí?), som betyr «Hva er problemet?».

Vanlige svar og uttrykk inkluderer «我头疼» (Wǒ tóuténg), som betyr «Jeg har vondt i hodet», «我发烧» (Wǒ fāshāo), som betyr «Jeg har feber», og «我感冒了» (Wǒ gǎnmào le), som betyr «Jeg er forkjølet».

Spørsmål om familie og venner på kinesisk: Hvordan spørre om familie og venner

Når man ønsker å spørre om familie og venner på kinesisk, kan man bruke ulike spørsmål. For å spørre om familie, kan man si «你有兄弟姐妹吗?» (Nǐ yǒu xiōngdì jiěmèi ma?), som betyr «Har du søsken?». For å spørre om venner, kan man si «你有朋友吗?» (Nǐ yǒu péngyǒu ma?), som betyr «Har du venner?».

Vanlige svar og uttrykk inkluderer «我有一个哥哥» (Wǒ yǒu yīgè gēgē), som betyr «Jeg har en bror», «我没有姐妹» (Wǒ méiyǒu jiěmèi), som betyr «Jeg har ingen søstre», og «我有很多朋友» (Wǒ yǒu hěnduō péngyǒu), som betyr «Jeg har mange venner».

Praktisk bruk av kinesiske spørsmål: Hvordan bruke dine nye ferdigheter i hverdagen

Når man har lært å stille spørsmål på kinesisk, er det viktig å praktisere ferdighetene i hverdagen. Dette kan gjøres ved å bruke kinesiske spørsmål i samtaler med kinesiske mennesker, ved å lytte til kinesiske podcaster eller se på kinesiske filmer og TV-serier, og ved å lese kinesiske bøker eller artikler.

Bruk av kinesiske ressurser og verktøy er også nyttig for å praktisere kinesiske spørsmål. Dette kan inkludere bruk av språkapper, online ordbøker og språklæringsplattformer. Disse ressursene gir deg muligheten til å øve på å stille spørsmål på kinesisk når som helst og hvor som helst.

Fordelene ved å kunne stille spørsmål på kinesisk er mange. Det gir deg muligheten til å kommunisere mer effektivt med kinesiske mennesker, å vise interesse og engasjement i samtaler, og å få mer innsikt i kinesisk kultur og samfunn. Å kunne stille spørsmål på kinesisk åpner også døren for nye muligheter, som for eksempel å studere eller jobbe i Kina, eller å reise og oppleve landet på en mer autentisk måte.

FAQs

Hva er Grunnleggende Kinesisk?

Grunnleggende Kinesisk er en introduksjon til det kinesiske språket og kulturen. Det er en serie med artikler som tar for seg ulike aspekter av det kinesiske språket, inkludert grammatikk, uttale og skrifttegn.

Hva handler artikkelen «Å Stille Spørsmål» om?

Artikkelen «Å Stille Spørsmål» handler om hvordan man stiller spørsmål på kinesisk. Den tar for seg ulike typer spørsmål og hvordan man bruker dem i ulike situasjoner.

Hvorfor er det viktig å lære å stille spørsmål på kinesisk?

Å lære å stille spørsmål på kinesisk er viktig for å kunne kommunisere effektivt med kinesisktalende mennesker. Det kan også hjelpe deg med å forstå kinesisk kultur og tankegang.

Hva er noen vanlige spørreord på kinesisk?

Noen vanlige spørreord på kinesisk inkluderer «shénme» (hva), «nǎlǐ» (hvor), «shéi» (hvem) og «zěnme» (hvordan).

Hvordan kan jeg øve på å stille spørsmål på kinesisk?

Du kan øve på å stille spørsmål på kinesisk ved å lytte til kinesisktalende mennesker og prøve å gjenta spørsmålene deres. Du kan også øve ved å lese kinesiske tekster og prøve å formulere spørsmål basert på det du har lest.

Ønsker du å lære mer kinesisk? Meld deg på kinesiskkurs her. Vi underviser i kinesisk på alle nivåer!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *